Folder

Uppsala Monitoring Centre
Omprofilera och kommunicera kärnnyttan

Uppsala Monitoring Centre

Uppsala Monitoring Centre (UMC) är ett WHO-center med uppdrag att upptäcka, analysera och förhindra biverkningar av läkemedel. Det innebär bland annat att de samlar in och förmedlar information om läkemedels biverkningar till nationella center över hela världen. Informationen används även av läkemedelsutvecklare, forskare m fl.

Matadors uppdrag var att omprofilera och kommunicera kärnnyttan med de verktyg som är navet i verksamheten: WHODrug Global, mot målgruppen beslutsfattare. I uppdraget ingick även att öka kunskapen om UMC som organisation och integrera WHODrug Global i den varumärkesplattform som Matador nyligen tagit fram.

Foldern används bland annat på de stora internationella mässor som samlar branschen och hjälper de som arbetar på mässorna att ge en enhetlig bild av såväl Uppsala Monitoring Centres verksamhet som av WHODrug Global.