BAKGRUND

FN:s konvention om barns rättigheter Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. I den svenska läroplanen ingår det att elever i grundskolan ska arbeta med innehållet i konventionen för att barn ska förstå sina rättigheter. För grundsärskolan behöver innehållet i barnkonventionen förenklas och särskilda pedagogiska lösningar behövs ofta för att barn med olika funktionsvariationer ska kunna ta till sig materialet. Tyvärr finns det inget färdigt material utan det är upp till varje enskild pedagog att ta fram ett material.

UPPDRAG

Matadors uppdrag har varit att tillsammans med Barnombudet i Uppsala ta fram ett innehåll till ett pedagogiskt kit för att kunna arbeta med Barnkonventionen. Tanken är att materialet ska gå att beställa av lärare i grundsärskolor runt om i landet.

LÖSNING

Matador tog fram tre dockor som lärare och elever kan använda för att gestalta delar i Barnkonventionen. Dockorna togs fram med hänsyn till genus, jämställdhet, mångfald, attribut och hållbarhet. Matador tog även fram kortare historier som visualiserar olika artiklar i Barnkonventionen. Materialet har testats och tagits fram i nära samarbete med pedagoger på olika skolor. Annat material som tagits fram av andra aktörer inom ramen för projektet är memory-spel, film och widgitskartor.