KAMPANJ

UPPSALA VATTEN
Nej eller okej

Uppsala vatten jobbar långsiktigt med att hålla avfallsvattnet fritt från skadliga ämnen. Reningsverken är bra men de klarar inte vad som helst, därför är det ett kontinuerligt arbete med att upplysa invånarna om vad man ska slänga i avloppet och inte. Mätningar visar att det inte är ett kunskapsproblem, folk vet vad man får och inte får spola ner. Utmaningen är att åstadkomma beteendeförändring.

Nej eller Okej. Genom att tratta ner budskapet till minsta möjliga beståndsdel hoppades vi på att kunna få en liten, liten plats i folks medvetande, som gjorde att de stannade upp och tänkte till när en bomullsrondell är på väg ner i toan. Kampanjen syntes på stortavlor, helsidesannonser och banners. Dessutom komponerades en liten sång med tillhörande film som på ett enkelt sätt förklarar vad som är okej och vad som är nej.

Filmen Bajskaraoken “Toalåten” hittar man på Uppsala vattens YouTube-kanal.

“Nu kan du sjunga bajskaraoke med Uppsala Vatten” skriver tidningen Resumé – läs mer.

Vilka problem som kan uppstå när man inte sorterar det som spolas ner i toaletten hat tagits upp av SVT Uppland samt vad övrigt man kan hitta i ett reningsverk.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/det-har-ska-du-in-spola-ner

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/det-osannolika-fyndet – en liten story om sköldpaddan Prutten som hittades levande på en fettflotte i reningsverket. Given story för en barnbok?!