STRATEGI

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

UPPDRAG

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Verksamheten drivs på regeringens uppdrag av Nationellt centrum för kvinnofrid. Matador har sedan starten 2007 arbetat med strategier, profilering och produktion av årliga kampanjer – främst i sociala medier – för att öka kännedomen om verksamheten. TNS/Sifo visade i maj 2014 att närmare 47 % av alla kvinnor i Sverige och 54 % av den prioriterade åldersgruppen 16 – 25 år kände till Kvinnofridslinjen.

Responsiv webb

Hemsidan kvinnofridslinjen.se har idag 25-30 000 besök per månad. Och varje år tar Kvinnofridslinjens personal emot cirka 30 000 telefonsamtal.

VILL DU BOLLA DINA IDÉER MED OSS?

Gillar du caset ovan och vill bolla några idéer? Välkommen att kontakta ansvarig projektledare Leif Nordlund på 018-56 30 19. Om du föredrar att Leif kontaktar dig så fyll i formuläret nedan så hör han av sig så snart han kan.