Digital strategi & närvaro

Global Child Forum

BAKGRUND

Global Child Forum initierades av HM Kung Carl Gustaf och HM Drottning Silvia, som en del av deras långvariga engagemang i barnrättighets-frågor. Stiftelsen arbetar för att främja barns rättigheter till stöd för FN: s konvention. Global Child Forum verkar främst genom att bedriva forskning och att samla ledare från företag, myndigheter, den akademiska världen och samhället i en gemensam insats för ett effektivt informationsutbyte, exponera ledande fallstudier och lära av bästa praxis från alla delar av världen.

UPPDRAG

Matadors uppdrag bestod i att hjälpa stiftelsen att ta ett första steg mot att bli en global kunskapshubb online som kan förmedla information, forskning, rapporter, egna projekt och fallstudier till nuvarande och kommande intressenter, på ett lättillgängligt och inspirerande sätt. Målet var att webbplattformen ska vara den självklara plats dit man vänder sig för att få relevant information på området, samt skapa en dialog där företag och organisationer kan bidra med sina egna fallstudier.

LÖSNING

Matador genomförde strategi, analys av innehåll och struktur, interaktionsdesign, grafisk formgivning, teknisk utveckling och implementation i ett nytt publiceringsverktyg anpassat för kunden.

Det första steget i samarbetet kan ses här: www.globalchildforum.org

 

VILL DU BOLLA DINA IDÉER MED OSS?

Gillar du caset ovan och vill bolla några idéer? Välkommen att kontakta ansvarig projektledare Tim Sajdak på 018-56 30 16. Om du föredrar att Tim kontaktar dig så fyll i formuläret nedan så hör hon av sig så snart hon kan.