WEBB

Färnert Guldsmeder
Ny webbplats

UPPDRAGET

Färnert Guldsmeder är en verksamhet i Uppsala med mycket gott rykte. Deras smycken håller synnerligen hög klass och kundkretsen finns långt utanför Uppsala. Svårigheten har varit att med en begränsad budget skapa marknadskommunikation som förmedlar den kvalitet som hantverket håller. Målet var att dels skapa marknadskommunikation som bättre motsvarar kvaliteten i smyckena dels att förbättra den befintliga hemsidan.

LÖSNINGEN

Första steget var att definiera ett bildspråk som förmedlade kvaliteten i hantverket. Därefter tog vi hjälp av duktiga fotografer som på plats och på kort tid kunde skapa bilder av en del av de vackra smyckena. Utifrån de vackra bilderna skapades sedan anslaget i den nya hemsidan. Parallellt startade vi en sida på Facebook för företaget, där nya smycket visas i lagom frekvens.

RESULTATET

Försäljningen har ökat. Vi har tyvärr inte möjlighet att berätta med hur mycket. Se hela webbsidan.