KAMPANJ

Stockholm Vatten:
Dina kemikalier påverkar livet i sjöar och hav

BAKGRUND

Kemikalier är ett stort miljöproblem eftersom reningsverken inte kan rena bort kemikalier. De skadliga ämnena stannar därför i kretsloppet vilket påverkar både växt- och djurliv och människor i olika omfattning. Som enskild individ kan man göra mycket för att minska sina utsläpp, problemet är att kännedomen och kunskapen om kemikalier är låg.

SYFTE & MÅLGRUPP

Kampanjens syfte var att minska utsläpp av kemikalier (beteendeförändring) och skapa kännedom om de olika kemikaliekällorna.

Målgruppen var individer boende i Stockholms kommun.

LÖSNING

Vi insåg att ett för komplext grepp skulle riskera att skapa ett osammanhängande budskap sett till den kunskapsnivå majoriteten av stockholmare befinner sig på. Det fanns en risk att stockholmare inte skulle förstå budskapet om det blev för ingående, t ex peka på specifika källor som t ex damm eller kläder. Det handlar mer om att skapa ett intresse och nyfikenhet för att höja medvetandegraden kring kemikalier och söka vidare information. Den kreativa idén går ut på att dramatisera och synliggöra problemet med kemikalier i avloppet och visa att miljö och djurliv påverkas negativt, utan att skrämmas och måla upp en alltför dyster bild. Idén är att med värme och humor visa hur olika djur som lever i eller nära vatten indirekt påverkas av våra dagliga utsläpp, att de egna handlingarna kan få effekter i naturen.

RESULTAT

Kampanjens resultat blev mycket lyckat. En effektmätning visade att obsvärdet landade på 57%, andelen som tyckte om kampanjen 73% samt andelen som sade sig vilja bidra till ett renare vatten efter att ha sett en eller flera enheter var 69%. Dagens Nyheter skrev en lång artikel, Lilla Aktuellt sände ett inslag och många kommenterade kampanjen i sociala kanaler. Insatsen var också finalist i kategorin Årets Kampanj 2016 av Marknadsföreningen i Uppsala.

VILL DU GÖRA NÅGOT LIKNANDE?

Eller vill du till exempel veta mer om hur vi arbetar med varumärken, integrerade kampanjer och effektmätning? Oavsett vilket, hör gärna av dig direkt via telefon eller fyll i kontaktforumläret nedan så ringer jag upp dig så snart som möjligt.