KAMPANJ

UPPSALA BOSTADSFÖRMEDLING
Bostadskön

BAKGRUND

Uppsala Bostadsförmedling firar 1 år och de har överträffat målen. Under 1 år har de:
• förmedlat över 2 500 bostäder
• inlett samarbete med 17 olika hyresvärdar
• fått mer än 90 000 registrerade bostadssökande

Vi har rullat ut 1-årskampanjen där vi förmedlar hopp och möjligheter till bostadssökande med en kö som förhoppnings ska andas glädje. En positiv kö, helt enkelt. Det är Uppsalas enda kö för bostadssökande och har i dagsläget 90 000 registreringar.