Uppsala Vattens julfilmer

Upplagt januari, 2018

Uppsala Vatten har tidigare gått ut i print för att nå ut med sina budskap runt jul – Matavfall blir till biogas, brännbart avfall blir till fjärrvärme, julklappspapperet kan återanvändas upp till sju gånger om det kastas i kärlet för pappersförpackningar, och kasta granen hos din ÅVC så förvandlas den till kompostjord – nu har vi i stället gjort fyra korta filmer som har spridits i Uppsala Vattens sociala kanaler.