Tidskriften Forskning om funktionshinder pågår

Upplagt mars, 2015

Forskning om funktionshinder pågår informerar om aktuell forskning om funktionshinder inom Sverige. Tidskriften presenterar såväl lättillgängliga artiklar som sammanfattningar av avhandlingar och tips om nya böcker inom området. Målgruppen är forskare, studerande, personer med funktionsnedsättningar, närstående samt yrkesverksamma inom funktionshinderområdet.

Tidskriften kommer ut fyra gånger per år och formges och tillgänglighetsanpassas av Matador. Skribenter och redaktörer är Ord & Vetande.