SWEDEHEARTs årliga rapport

Upplagt maj, 2015

SWEDEHEARTs årliga rapport om hjärtvården i Sverige har även i år fått stor uppmärksamhet över landet. Som Sveriges största kvalitetsregister har man mycket värdefull kunskap att bidra med när det gäller vården av akut kransskärlssjukdom, i dagligt tal kallat hjärtinfarkt. Informationen som samlats in under året kommer från samtliga sjukhus i Sverige som vårdar personer med hjärtinfarkt, och slutsatsen är att skillnaderna är stora.

 

Rapporten uppmärksammas på flera håll, klicka gärna vidare för att läsa mer:

Hjärt- och Lungfonden

Södermanlands nyheter

DN

NU-sjukvården

SWEDEHEART