Sveriges nya vision för kulturmiljöarbete

Upplagt juni, 2016

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en samlad vision för hur Sveriges kulturmiljöarbete bör utvecklas till 2030. Arbetet har pågått sedan 2014 och har nu summerats i ett tryckt material. Matadors uppdrag har varit att förpacka visionen i en intresseväckande form vilket innefattat allt från idé, formgivning, textöversyn och framtagning av illustrationer tillsammans med Stina Wirsén. Målgruppen för broschyren är de aktörer som arbetar för att bevara, använda och utveckla en mångfald av kulturmiljöer, t ex länsstyrelser, muséer och olika myndigheter. Den kreativa lösningen var att med ett modernt, distinkt och inspirerande illustrativt manér kommunicera den nya visionen. Samtliga illustrationer i broschyren knöts samman av en linje som går genom hela materialet.

Vad innebär egentligen ordet kulturmiljö?
Kulturmiljö betecknar sedan 1980-talet den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Det kan vara allt från inredning, föremål, ortnamn, traditioner knuta till platser, byggnader och industriområden. Den nya visionens kärna – ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige” – ska vara uppnådd år 2030.

Se broschyren här!