Svensk Betongs nya webb

Upplagt maj, 2015

Vi har tillsammans med branschorganisationen Svensk Betong utvecklat en ny hemsida, efter att översynen av den grafiska profilen är klar. Arbetet startade med en kartläggning av informationsbehoven hos både medlemmar och andra som besöker hemsidan. Därefter gjordes wire frames och design av samtliga mallsidor. Kodningen är gjord i Joomla tillsammans med en specialist på området.