Stockholm Vatten gör kampanj om skadliga kemikalier i avloppet

Upplagt september, 2014

Miljöutsläppen till reningsverken i Stockholm har minskat över tid, men det finns fortfarande mycket varje hushåll kan göra för att minska sin miljöpåverkan till exempel att försöka minska mängden skadliga kemikalier som vi dagligen släpper ut. Det finns i dag en rad olika kemikalier som döljer sig i våra vardagsprodukter, bland andra silver och triclosan som kan finnas i träningskläder, parabener i smink och många miljöskadliga ämnen i färg. Kännedomen om källor till skadliga kemikalier i vardagen är låg och få känner till att små mängder kan göra stor skillnad.

Som ett led i att öka kännedom och medvetenheten kring kemikalier i vår vardag har Stockholm Vatten tillsammans med Matador tagit fram en kampanj som riktar sig till alla stockholmare. Idén är att på ett humoristiskt sätt visa hur olika djur som lever i eller nära vatten indirekt påverkas av våra dagliga utsläpp. Kampanjen går i T-banan, i bussar, pendeltåg, spårvagn, t-banevagnar, dagspress, sociala medier och banners.