Moelven Skog broschyrer

Upplagt oktober, 2015

Moelven Skog har tagit fram fyra olika broschyrer om skogsbruk för att dela ut till intresserade skogsägare vid mässor och andra event. Broschyrerna handlar om Röjning, Gallring, Föryngring och Föryngringsavverkning, och grundar sig i Timmerboken som tagits fram tidigare. Timmerboken är en inspirations bok för bra skogsskötsel, som visar hur en skogsägare kan öka värdet på sin skog. Den vänder sig främst till skogsägare med skog i mellansverige.

Matador har stått för layout och produktion av både Timmerboken och broschyrerna.