Matavfall driver bussarna i Uppsala

Upplagt oktober, 2015

Många av stadsbussarna i Uppsala körs på biogas som kommunen producerar i en egen biogasanläggning. Råvaran är till stor del matavfall från hushållen. Men det är bara drygt hälften av invånarna i kommunen som vet om det. Därför är det många Uppsalabor som slänger sitt matavfall i fel tunna. Matrester som skulle kunnat bli biobränsle hamnar istället bland brännbart. Uppsala kommun har därför satt upp ett mål. En större andel av matavfall ska sorteras rätt. För att nå målet genomför Uppsala Vatten en kampanj som ska öka kunskapen bland Uppsalaborna och motivera fler att slänga matavfallet i rätt tunna.

Uppdraget att utveckla och utforma kampanjen gick till oss på Matador. Genom djupintervjuer med tio personer och en webbenkät till 310 personer har vi tagit reda på vad Uppsalaborna vet om vad som händer med matavfallet. En fjärdedel tror att det bränns upp. Knappt hälften vet inte om att det används för att tillverka biogas. På det har vi baserat kampanjen.

 

Undersökningen visade att om kunskapen om vad matavfallet används till ökar, ökar också motivationen att sortera rätt. Därför satsade vi på att få ett ut enkelt och rakt budskap i breda medier. Budskapet ”Idag ska vi laga något riktigt gott … för miljön” rullas därför ut i TV4, TV4 Play, YouTube och som annonser i UNT och Uppsalatidningen. Samtidigt som Uppsala Vattens tidning skickades till varje hushåll i kommunen med information om hur man ska ta hand om matavfallet. På Uppsala Vattens egen webbplats finns också en landningssida som håller ihop kampanjen. Nu hoppas vi att den ger mer biogas i tankarna.