Magasin med driv

Upplagt mars, 2015

JTI är ett ledande institut inom miljö- och jordbruksteknik och är en viktig länk mellan näringsliv och akademin. För att stärka relationen med befintliga samarbetspartners inom näringsliv, universitet och andra institut tar man fram magasinet DRIV. Syftet är att visa upp en del av alla de forskningsprojekt som bedrivs och är ett sätt att sprida information om vad de gör till en större publik. Matador står för koncept och design.