Kontrollköp pågår

Upplagt april, 2015

Vi fick i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att ta fram ett pedagogiskt utbildningspaket för metoden kontrollköp.

Kontrollköp innebär att kommunen, som är tillsynsmyndighet för försäljning av folköl och tobak, ges möjlighet att genomföra provköp av alkohol för att se om butiken förvissar sig om köparens ålder. 2014 infördes bestämmelser om att kontrollköp får göras för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Efter intervjuer med kommunens tillsynshandläggare, som är de som genomför kontrollköpen, och ett antal näringsidkare, konstaterades att film som media hade en viktig roll i paketet. Målet var att handläggare skulle bli mer positivt inställda till kontrollköp och känna att de har stöd och användbart material, som inte talar som en myndighet vanligen gör, för sitt arbete.

Lösningen blev “kontrollköpsguiden”, en hjälp till planering, genomförande, dialog och uppföljning av kontrollköp riktad till länsstyrelser och kommuner.

Matador valde därför att bland annat skapa en kort informationsfilm som kan används i möten med länsstyrelser och kommuner och vara inspirerande för handläggarna vid utbildningarna. Samt även som stöd att använda i dialogen mellan handläggare och näringsidkare efter kontrollköpet.

Resultatet blev en film som lyfter svårigheten med att bedöma ålder samt näringsidkarens och personalens ansvar och skyldigheter på ett överskådligt sätt som inspirerar och uppmanar till vidare diskussion.

Mer information finns här: Kontrollköpsguiden online