Jubileumsbok

Upplagt januari, 2015

Humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet firade 50 år 2014.

 Vi har tillsammans med ansvarig på universitetet tagit fram en jubileumsbok som täcker fakultetens 50-åriga historia, dels hela fakultetens men även varje institutions historia var för sig.

Syftet med boken är förutom att vara ett tidsdokument även att den ska kunna ges som gåva till besökare. Boken, som är på engelska, är på över 450 sidor, inbunden och med ett präglat omslag.

Boken finns att ladda ner på fakultetens hemsida.