Hiv idag rullas ut över Sverige

Upplagt november, 2015

En majoritet av de som lever med hiv vågar inte vara öppna och berätta om sin hivinfektion. Orsaken kan vara brist på kunskap hos allmänheten om hiv och hur det är att leva med hiv idag. Till exempel tror nästan fyra av tio personer att hivläkemedel inte minskar smittsamheten. I själva verket är behandlingen av hiv i Sverige idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll – risken för att överföra hiv till andra är mycket låg.

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten lanserar därför Matador en kampanj riktad till hela Sveriges allmänhet för att öka kunskapen – och minska diskriminering – av personer som lever med hiv. Kampanjen har föregåtts av en motsvarande kunskapshöjning riktad mot vården.

 

Matador har tagit fram koncept och det grafiska manéret för kampanjen, samt allt material som används i så väl analoga som digitala kanaler. Som understöd för de landsting, kommuner och organisationer som också tar ut kampanjen i sina kanaler har vi sammanställt en manual med diverse kampanjmaterial. Vi har också tagit fram en ny hemsida där allmänheten kan hitta mer information om hiv.

 

Så här långt har kampanjen uppmärksammats i sociala kanaler av bland annat Birgitta Ohlsson, Anders Wallner, Morgan Eklund och Johan Carlson. Även SVT har lyft ämnet både regionalt och lokalt. Två av dessa inslag kan du se här:

SVT: Hivsmittade vågar inte vara öppna med sjukdom
SVT Gävleborg: Infosatsning ska öka kunskap om hiv

Kampanjen startar i digitala kanaler för att därefter lanseras brett i traditionell media.