Grafisk profil för Ramudden

Upplagt september, 2015

Matador har tidigare tagit fram en varumärkesplattform tillsammans med Ramuddens ledningsgrupp som under 2015 tolkades i en ny grafisk profil. Profilen ska stödja Ramuddens affärsidé att skapa säkra arbetsplatser för alla som arbetar på och längs våra vägar.

Grunden för val av färger, formspråk och tonalitet i bilder har hämtats ur den miljö som är Ramuddens vardag – trafiken. En viktig uppgift för kommunikationen är att synliggöra att Ramudden arbetar med att rädda liv utmed vägarna.