Grafisk identitet för myndighet

Upplagt juni, 2016

Nu är den klar – Sveriges Riksbanks nya grafiska identitet. Den nya profilen är förutom en manual på 50 sidor en revidering av exempelvis grafiskt element, rapporter, färger, typsnitt, logotyp och mallar. Framförallt har manualen anpassats till digitala enheter. Projektet har pågått i cirka 2 år där vi stått för allt från förstudie och framtagning av olika delar till stöd av lansering av profilen internt.