Gerillakampanj för Blodgivningen

Upplagt maj, 2016

Idag lämnar endast 3 % av alla svenskar blod. En konsekvens av detta är att det en eller flera gånger varje år uppstår blodbrist på sjukhus runt om i Sverige vilket gör att t ex operationer tvingas ställas in. För att få fler i Uppsala län att bli blodgivare tog Blodcentralen i Uppsala tillsammans med Matador fram en gerillakampanj som på ett okonventionellt sätt skapade uppmärksamhet om vikten av att lämna blod. 

Insikten är att de flesta vet att det är viktigt att lämna blod och är positivt inställda till att göra det, men man behöver bara bli påmind lite oftare.

Idén gick ut på att ta fram och trycka illustrationer i form av blodpåsar och under en begränsad tidsperiod sätta upp dem på olika platser i Uppsala. Huvudkanal för kampanjen blev Gamla Uppsalabuss, som i normalfallet inte tillåter reklam, men ställde sig positiva till att sätta upp blodpåsar i sina bussar. Vi fick även sätta upp klisterdekaler på glasrutor i bussarna. Andra blodpåsar sattes upp i Friskis&Svettis lokaler.

Gerillaaktiviteten fick mycket stort genomslag i media. UNT skrev om det både på webb och i tidning, UppsalaTidningen skrev om kampanjen och en rad webbaserade källor skrev om kampanjen. Inlägg i sociala medier fick också stor spridning. Antalet blodgivare ökade med 50 % veckan efter kampanjinsatsen.