Förebyggande arbete för att minska självmord bland barn och unga

Upplagt februari, 2016

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Socialstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för att minska risken för suicid bland barn och unga. Under det senaste decenniet har självmordstalen minskat i Sverige utom för personer under 25 år. Det saknas fortfarande kunskap om barn och ungdomar som begår självmord, men det går att förebygga – bland annat genom mer kunskap. Kunskapsstödet som tagits fram ska hjälpa kommuner och landsting med att genomföra så kallade händelseanalyser. En händelseanalys är ett arbetssätt som handlar om att samla in och sammanställa information om självmord. Kunskapen kan sedan användas som en del i det förebyggande arbetet.

Matadors uppdrag har varit att paketera kunskapsstödet, vilket resulterat i en film och en broschyr. Materialet lanserades under januari 2016.