Ekeby Städ tar hjälp av dammråttorna

Upplagt oktober, 2015

Ekeby Städ har drivit ett konsekvent arbete med att kvalitetssäkra sitt arbete. Den kommunikativa utmaningen är att på ett sympatiskt sätt förmedla en tjänst som många köpare inte tycker är så viktig förrän den inte fungerar som förväntat.

På ett lekfullt sätt använder vi enkla symboler som direkt associerar till städning. I det här fallet en dammråtta, som har fastnat för gott. I bearbetningen av kunderna ingick också start av ett digitalt nyhetsbrev och erbjudanden till utvalda kunder.